BitLocker-kod – Vad är det och hur stängs det av?

BitLocker-kod – Vad är det och hur stängs det av?

BitLocker-kod – Vad är det och hur stängs det av? 1920 1079 GladTeknik A/S

Vi får regelbundet frågor från kunder som upplever att deras dator ber om en BitLocker-kod. Även om namnet kanske låter som ett virus eller skadlig kod är det inte. Det är faktiskt en krypteringsprodukt från Microsoft för att kryptera en dator och dess filer. Dvs. ett extra lager av skydd och ökad IT-säkerhet. Men vad gör du om din dator ber om en BitLocker-kod för att låsa upp? Vi granskar detta i dagens inlägg.

Vad är BitLocker?

BitLocker är en säkerhetsprodukt från Microsoft som är inbyggd i Windows. Det är en metod för att kryptera din dator och dess filer, vilket ger en ökad säkerhetsnivå och gör det svårt för obehöriga att komma åt filerna om de hamnar i fel händer. Om du har konfidentiellt material kan det därför vara mycket klokt att använda BitLocker.

BitLocker skyddar alltså dina filer och data mot obehörig åtkomst genom att kryptera hårddisken och kräva en eller flera autentiseringsfaktorer när den ska upplåsas.

Varför ber min dator om en BitLocker-kod?

Windows kan be om en BitLocker-återställningsnyckel om den upptäcker något misstänkt, till exempel ett osäkert tillstånd, ett obehörigt försök att komma åt din dator eller liknande. Det är därför en av de inbyggda säkerhetsåtgärderna som hjälper dig att öka IT-säkerheten. Det är dock inte bara vid misstänkta händelser och förhållanden som Windows kan begära en BitLocker-återställningsnyckel. Det beror på att det också kan hända med vissa uppdateringar av hårdvara, programvara och firmware, där Windows har svårt att skilja dem från potentiella attacker eller försök till obehörig åtkomst. Med andra ord kan en uppdatering lämna Windows i tvivel och därför be om BitLocker-koden av säkerhetsskäl.

Hur hittar jag min BitLocker-återställningsnyckel?

En BitLocker-återställningsnyckel är ett unikt 48-siffrigt lösenord som består av siffror. Det är den här koden som din dator kan begära. Din dators BitLocker-återställningsnyckel (BitLocker-kod) kan lagras på olika platser. Vi kan därför inte säga exakt var det är i ditt fall. Men oftast lagras det på en av dessa platser:

  • Tryckt på papper
  • Sparat på en USB-enhet
  • Sparat på ditt Microsoft-konto
  • Sparat i ett Azure Active Directory-konto
  • Lagras med en systemadministratör

Om din dator hanteras av någon annan, t.ex. om det är en arbets-PC i en organisation eller en skol-PC kan koden lagras hos den person som hanterar organisationens datorer.

I många fall lagras återställningsnyckeln i ditt Microsoft-konto. Logga in på ditt Microsoft-konto för att hitta det via den här länken. Om det finns andra användare som har ett Microsoft-konto på sin dator kan det vara nödvändigt att logga in på dessa konton individuellt för att se vilket konto BitLocker-återställningsnyckeln är på. Eventuellt. läs mer om BitLocker och återställningsnyckeln på Microsofts webbplats.

Hur stänger jag av BitLocker?

Om du inte vill använda BitLocker på din dator stänger du av den. Naturligtvis kräver detta att du redan har full tillgång till din dator, inklusive att ha din återställningsnyckel om din dator ber om det just nu.

För att inaktivera BitLocker, gå till kontrollpanelen och klicka på ‘BitLocker Drive Encryption’. Klicka sedan på “Stäng av BitLocker” och sedan “Inaktivera BitLocker-enhetskryptering”. Detta ändrar din dator så att den tillfälligt inaktiverar BitLocker och lagrar nyckeln för dekryptering i klartext. Din enhet är ännu inte dekrypterad. För att dekryptera enheten och därmed bli helt fri från BitLocker, klicka på “Stäng av BitLocker” och sedan “Dekryptera volym”. Därefter dekrypteras all data.

Om du har tillgång till din dator men vill ha hjälp med att inaktivera BitLocker är du välkommen att kontakta oss eller skapa ditt ärende här.