Kom ihåg att uppdatera din WordPress-webbplats.

Kom ihåg att uppdatera din WordPress-webbplats.

Kom ihåg att uppdatera din WordPress-webbplats. 560 420 GladTeknik A/S

De flesta företag har en webbplats som på ett eller annat sätt är en del av verksamheten. Antingen som ett digitalt visitkort eller som en integrerad och viktig del av företaget.

WordPress är det mest populära CMS (Content Management System) som används av många företag för deras webbplatser. En viktig uppgift är att regelbundet uppdatera WordPress-installationen. Varför det är viktigt och hur man gör det berättar vi om i dagens blogginlägg.

Därför är det viktigt att uppdatera WordPress

Om du har en webbplats som är baserad på WordPress har du kanske lagt märke till att det regelbundet finns tillgängliga uppdateringar i systemet. Dessa uppdateringar kan gälla själva WordPress, ditt tema eller de tillägg du har installerat.

Det är viktigt att allt detta alltid är uppdaterat då uppdateringarna, förutom att rätta fel och förbättra funktioner, ofta också inkluderar säkerhetsuppdateringar.

Säkerhetsuppdateringar kan till exempel vara för att täppa till säkerhetshål i koden. Det är extra viktigt att hålla allt uppdaterat eftersom när det kommer till nya stängda säkerhetshål så publiceras dessa ofta på internet.

Det är positivt eftersom utvecklare och webbsidesadministratörer vet vad som händer, men kom ihåg att hackare också läser med. När det har stängts ett säkerhetshål kan hackarna enkelt ställa in sina robotar för att leta efter webbplatser som är baserade på WordPress och ännu inte har uppdaterats, och därför är extra sårbara.

Därför bör uppdatering av WordPress vara en prioriterad uppgift i ditt företag eller organisation. På så sätt skyddar du din webbplats och dess data på bästa möjliga sätt.

Så här uppdaterar du WordPress

Att hålla WordPress uppdaterat med de tillgängliga uppdateringarna är inte komplicerat. Du måste bara göra det på rätt sätt. Du bör alltid ta en ny fullständig säkerhetskopia av din webbplats (både filer och databas) innan du utför en eller flera uppdateringar. På så sätt har du något att “backa tillbaka till” om uppdateringen orsakar ett oväntat fel. Det kan till exempel vara så att två tillägg motverkar varandra i sina nya uppdateringar och får webbplatsen att misslyckas.

Själva uppdateringen av WordPress, tillägg och temafilerna sker i kontrollpanelen i WordPress under “Uppdateringar”. Där kan du markera de saker du vill uppdatera och genomföra dem. Själva processen brukar gå snabbt.

Vi rekommenderar också att du bara utför dessa uppdateringar om du inte har en tidspressad situation direkt efteråt. Som nämnts kan det uppstå problem, så det är bäst att ha tid att lösa dem om det skulle hända.

Du kan också outsourca uppgiften

Att uppdatera WordPress är som tidigare nämnt inte en särskilt komplicerad uppgift. Det kräver bara att det ges prioritet, kom ihåg och utförs på rätt sätt. Många ägare av webbplatser kan klara av det själva, men det finns också många som inte kan eller helt enkelt inte vill lägga tid på det.

Du kan outsourca uppgiften så att den kontinuerligt hanteras åt dig och du kan sova tryggt. På GladTeknik erbjuder vi detta genom ett serviceavtal för webbplatser. Avtalet innebär både kontinuerlig uppdatering av WordPress, tillägg, teman, veckovisa säkerhetskopior som lagras på en extern och säker server samt att extra säkerhetsåtgärder sätts upp. Slutligen övervakar vi hela din webbplats.

Det är alltså ett komplett paket som både säkerställer webbplatsens drift, skyddar mot hackning och ser till att det alltid finns användbara säkerhetskopior att komma tillbaka till om det behövs. För många hjälper ett paket att ge lugn och frigöra tid. Om du är intresserad av att vi hjälper dig med din webbplats som är baserad på WordPress, kontakta oss via vårt kontaktformulär så ger vi dig en icke-bindande offert.