Policy för personuppgifter

Policy för personuppgifter

Denna sida beskriver personuppgiftspolicyn på GladTeknik A/S, inklusive hur personuppgifter behandlas.

Behandling av personuppgifter

När du är kund hos GladTeknik samlas personuppgifter om dig i samband med ditt ärende, i form av kontaktinformation. Detta är nödvändigt för att kunna tillhandahålla tjänster till dig. Känsliga personuppgifter samlas dock inte in. Vi samlar in personuppgifter om dig i följande situationer:

  • När du skapar ett ärende eller bokning
  • När du skickar in hårdvara för reparation
  • För reparationsärenden som involverar ett försäkringsbolag eller annan tredje part
  • Genom någon elektronisk förfrågan. Till exempel samtal, e-post och Facebook Messenger.
  • Bokföring och fakturering

Dina personuppgifter lagras i högst fem år från den senaste aktiviteten. Detta görs för att ge bättre service samt följa upp ditt ärende till exempel i samband med rätt till reklamation eller ytterligare reparationer. Dessutom finns det andra juridiska skyldigheter som innebär att utvalda personuppgifter måste lagras under en tid efter processen, till exempel enligt redovisningslagen.

Information som behandlas

De personuppgifter och annan information du förmedlar är den information som behandlas och lagras i samband med ditt ärende. Detta är vanligtvis (men är inte begränsat till): namn, adress, telefonnummer, e-postadress och elektronisk korrespondens.

Om du vill bli glömd eller korrigera data

Du kan när som helst återkalla tillståndet att lagra och bearbeta dina personuppgifter eller få korrigera de personuppgifter vi har om dig. Du gör detta genom att kontakta oss skriftligen. Härmed kommer alla personuppgifter som inte längre ska användas för ett lagligt ändamål att raderas eller korrigeras. Information som krävs enligt lag för att fortsätta lagras, såsom personuppgifter i samband med fakturor, kommer att fortsätta lagras i enlighet med tillämplig lag.

Om det finns en oenighet angående. behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om din gamla produkt måste kasseras

Om vi tillsammans med dig drar slutsatsen att en del inte kan sparas och därför måste bytas ut och kasseras, till exempel i händelse av total skada, kommer detta att ske på ett ansvarsfullt sätt. Om inte annat överenskommits kommer datorn att skickas för förstörelse.

Kontakta GladTeknik A/S

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy, vår behandling av personuppgifter eller något annat är du alltid välkommen att kontakta oss:

GladTeknik A/S
Arnold Nielsens Boulevard 71,
2650 Hvidovre

Telefon: +45 41 33 34 35
E-post:
info@gladteknik.se

CVR nr.: 39321548