Så ofta bör du byta batteri i din bärbara dator

Så ofta bör du byta batteri i din bärbara dator

Så ofta bör du byta batteri i din bärbara dator 640 426 GladTeknik A/S

En ofta förbises optimering, som dock har stor inverkan på din bärbara dator, är ett batteribyte. Tyvärr väljer alldeles för många att kasta sin bärbara dator när den har några år på ryggen och inte längre fungerar lika snabbt som när den var ny, och strömmen håller inte lika bra som tidigare. Kanske sitter du själv med en sådan dator, där du upplever att den tar slut mycket snabbt eller att den har blivit långsam med tiden. Lyckligtvis kan det lösas, och med ett batteribyte kommer du långt. Men den stora frågan vi ofta ställer är hur ofta man ska byta batteri i din bärbara dator.

Hur ofta ska du byta batteri i din bärbara dator?

Det är svårt att ge ett enda svar eftersom det kommer att variera från dator till dator. Det finns flera saker som varierar från olika modeller, märken och konsumtionsmönster. Saker som datorns kvalitet, batteriets ursprungligen förväntade livslängd, vad datorn har använts under åren etc. har mycket att säga. Så för vissa bärbara datorer kan det vara nödvändigt att byta batteri vart fjärde år, för andra oftare och för andra mindre ofta.

Istället för att gå efter ett visst intervall bör du istället titta på en serie tecken som din dator kan ge dig som kan indikera att ett batteribyte är nödvändigt. Dessa är:

  • Att batteriet inte håller ström under mycket lång tid
  • Att datorn fungerar långsammare än tidigare
  • Att batteriindikatorn visar “byt ut snart” eller liknande
  • Att datorn eller bildskärmen stängs av automatiskt även om det fortfarande finns ström på batteriet
  • Att batteriet inte längre kan ladda helt
  • Batteriet är upphöjt (i så fall måste det bytas ut omedelbart!)

Är det värt att byta batteri i en gammal bärbar dator?

Ja, i mycket hög grad. Ofta är en enkel sak som batteribyte en av de reparationer som kan göra absolut mest för din gamla bärbara dator. Batteriet är en viktig del av din bärbara dator och om den inte fungerar optimalt, fungerar inte heller datorn optimalt. Därför ser man ofta att ett batteribyte inte bara löser problem med batteri och ström utan också gör datorn betydligt snabbare än tidigare. Om datorn är väldigt gammal är det relevant att också byta ut hårddisken mot en nyare modell – detta kommer också att optimera datorn avsevärt. Det är inte ovanligt att både batteri och hårddisk byts ut i äldre datorer för att få dem att känna sig som nya igen mätt efter prestanda. Samtidigt är dessa typer av reparationer både billiga och snabba att utföra, vilket sparar pengar, tid och miljö. Om du behöver det här, säger vårt Specialiserade datortekniker är naturligtvis redo att hjälpa dig.