Hur går en datorreparation till i fyra steg

Hur går en datorreparation till i fyra steg

Hur går en datorreparation till i fyra steg 560 420 GladTeknik A/S

Hur går en datorreparation till?

På GladTeknik är vi experter på att reparera datorer, men genomsnittssvensken är inte det. I den här blogginlägget går vi igenom hur en typisk reparation förlopp och vår metodik när det gäller datorer samt visar ett exempel på hur vi reparerar datorer.   

Steg 1: Inlämning  

Det första steget i en datorreparation sker vid inlämningen; här påbörjas en ytlig felsökning tillsammans med kunden. Kunden berättar hur de upplever felet och hur felet uppstått. Detta ger oss en inblick i hur vi ska närma oss problemet. Vår metodik skiljer sig helt beroende på om det är vätskeskada på datorn eller om det är en trasig skärm. Du kan läsa mer om vätskeskada på vår sida om vätskeskada här.  

Steg 2: Felsökning  

Nästa steg är felsökning. Även felsökningen skiljer sig helt beroende på ärende. Det beror på att olika typer av fel kräver olika åtgärder. Det är som tidigare nämnt helt annorlunda om det är vätska i datorn eller om den har tappats i golvet.

I fall med vätska i datorn är man orolig över hur mycket vätska som har skadat. Eftersom vätska leder elektricitet, vill man naturligtvis inte att vätskan ska kortsluta hela datorn. Här börjar man vanligtvis med att koppla bort strömmen och avbryta strömförsörjningen till moderkortet för att minska skadan. Å andra sidan, om det är en fysiskt skadad dator, kommer vi att testa den direkt för att försöka framkalla felet.   

Steg 3: Hitta reservdelar   

Nästa steg i reparationen är att hitta de reservdelar som behövs för att fixa datorn. Reservdelar kan alltid hittas med 99,24% av hittade reservdelar, finns det en extremt hög chans att vi kan hitta den reservdel du behöver. När vi har hittat den saknade reservdelen, kontaktar vi dig och kommer överens om ett pris.

Steg: 4 Reparation  

Reparationen kan – som nämnt tidigare – variera beroende på om det är en vattenskada eller om det är en tappad dator. Om det till exempel är en tappad dator som behövde en ny skärm, blir tillvägagångssättet annorlunda. Eftersom vi tidigare felsökte produkten och redan vet vad felet är, kan vi direkt byta ut den defekta delen. Om det är en skärm kan vi enkelt testa om det fungerar. Självklart genomför vi en grundlig testning efter att vi har bytt ut en del för att säkerställa att problemet är löst och att inga nya problem har uppstått.  

Vill du att vi reparerar din dator? Då kan du öppna ett ärende hos oss här:

Vill du veta mer om hur man reparerar datorer, kan du hitta vårt blogginlägg här: