Outlook är långsamt, vad kan jag göra?

Outlook är långsamt, vad kan jag göra?

Outlook är långsamt, vad kan jag göra? 560 420 GladTeknik A/S

Många använder Microsoft Outlook som sin e-postklient, antingen för arbete, privatlivet eller både och. Outlook är mycket populärt och har många funktioner, eftersom det är ett program som omfattar många behov och funktioner. Det kan dock hända att Outlook blir långsamt, vilket kan vara irriterande för användarupplevelsen och effektiviteten.

Så vad gör du om din Outlook har blivit långsam? Det kommer vi att titta på i dagens blogginlägg.

Varför blir Microsoft Outlook långsam?

Microsoft Outlook är på många sätt ett bra program som kan göra mycket. Förutom att ta emot och skicka e-post, som naturligtvis är den primära funktionen, kan Outlook också användas för kalender, uppgiftslista och mer. Outlook har många funktioner, vilket också medför större komplexitet. När folk frågar varför deras Microsoft Outlook har blivit långsam är svaret inte alltid detsamma, och lösningen kan variera från fall till fall. Man måste undersöka var problemet uppstår och sedan lösa det.

Är din dator generellt långsam?

Först och främst bör du bedöma om det bara är din dator som är generellt långsam. Om det inte bara är Outlook som fungerar långsamt utan även många andra program är det inte säkert att Outlook är själva problemet. En långsam dator kan bero på många saker; allt från brist på utrymme på hårddisken till en sliten hårddisk, för lite RAM-minne, program som använder för många resurser, ett slitet batteri som behöver bytas osv. Om din dator generellt är långsam bör du därför överväga att få den undersökt av en professionell som arbetar med att reparera datorer.

Inaktivera onödiga plugins

Förutom de otaliga inbyggda funktionerna i Microsoft Outlook finns det också möjlighet att installera en mängd olika plugins, inklusive tredjepartsplugins som har utvecklats av andra än Microsoft själva. Kvaliteten på dessa är inte alltid lika bra, och vi ser ofta att vissa plugins, eller tillägg som de också kallas, kan göra Outlook mycket långsamt. Försök därför att kontrollera om du har installerade plugins och inaktivera eller avinstallera dem som du vet att du inte behöver. Det kan göra stor skillnad för många.

Rensa upp i dina mail och mappar

Många som använder Microsoft Outlook väljer att skapa mappsystem med ett stort antal mappar där de antingen automatiskt eller manuellt sparar alla mail. Med åren blir det många mail, och även om ett mail i sig inte tar mycket utrymme kan det ändå bli mycket sammantaget.

Om det också finns bifogade filer, bilder eller liknande i dessa mail tar de förstås upp mer utrymme. Allt detta kräver resurser och kommer därför många gånger att göra Outlook betydligt långsammare över tiden. En rensning där du tar bort det du vet att du inte längre behöver kan därför vara väl värd att göra och göra en skillnad för hastigheten.

Till skillnad från vad vissa tror är Outlook inte byggt för en oändlig mängd mail. Enligt Microsoft själva är det begränsat till 100 000 enheter (t.ex. mail) per mapp och 5000 kalenderenheter per kalendermapp i både Outlook 2019, 2016, 2013 och 2010. Överskrids dessa gränser kommer det att skapa problem, och lösningen i det fallet är att omstrukturera eller rensa upp.

Håll arkivfilen sparad lokalt

En av Outlooks många funktioner är autoarkivering, där programmet uppdaterar en arkivfil, eller säkerhetskopia om man så vill, i en .ost-fil på datorn. Vanligtvis sparas denna lokalt på datorn i en mapp, vilket också är optimalt för att få Outlook att fungera mest effektivt.

Vissa väljer dock att spara denna fil i en mapp som är ansluten till molnet (t.ex. Dropbox, OneDrive eller liknande), vilket ofta gör hela Outlook betydligt långsammare eftersom arkiveringsprocessen då också är beroende av anslutningen till molnet. Problemet blir tydligare ju större arkivfilen är. Om din arkivfil sparas i en mapp som är ansluten till molnet kan det oftast hjälpa att ändra detta till att istället spara filen i en lokal mapp på datorn och sedan eventuellt ta säkerhetskopior av filen till molnet på annat sätt – till exempel manuellt.

Uppdatera Outlook till senaste versionen

Precis som med de flesta andra program kommer det kontinuerligt uppdateringar och nya versioner av Outlook. Om Outlook fungerar långsamt hos dig kan det vara så att du har en föråldrad version. Kontrollera därför om det finns tillgängliga uppdateringar för den version av Outlook som du använder och överväg att uppgradera till den senaste versionen av Outlook. Det kan finnas många optimeringar och felkorrigeringar inbyggda i nyare versioner, vilket kan ge dig en bättre användarupplevelse.

Mathias

Stifter & IT-tekniker

Alle indlæg af: Mathias